Varaukset

Varaukset

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous. Suunnittelemme teille mieleisenne risteilykokonaisuuden!
 

Varausehdot

1. Päijännematkat Koskinen Oy:n varaus- ja peruutusehdot

Varustamo noudattaa alusten sekä cateringpalvelujen varaamisessa ja vahvistettujen varauksien peruutuksissa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat voimaan kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas vahvistaa varauksen puhelimitse, sähköpostitse tai kirjallisesti faxilla tai postitse. Asiakkaan on peruttava varaus varustamoon kirjallisesti.

2. Varaaminen ja maksaminen

Varustamo lähettää asiakkaalle varausvahvistuksen sähköpostitse tai pyydettäessä faxilla tai postitse. Vahvistuksesta käy ilmi tilauksen sisältö. Mikäli asiakas haluaa muuttaa tilauksen sisältöä, hänen tulee ottaa yhteyttä mahdollisimman pian varustamoon. Vahvistetun varauksen sisältöä voidaan muuttaa vain, mikäli se on mahdollista ottaen huomioon  varustamon  muut varaukset kyseiselle päivälle. Varustamo pyytää huomioimaan, että muutokset saattavat vaikuttaa risteilyn lopulliseen hintaan.

Mikäli asiakkaasta johtuvasta syystä risteilyn lähtö myöhästyy ennalta sovitusta tai risteilyn kesto pitenee, varustamo veloittaa asiakkaalta lisämaksua jokaiselta alkavalta puolelta tunnilta kyseisen aluksen normaalin tuntiveloituksen mukaisesti. Kuitenkin enintään 15 minuutin myöhästyminen tai risteilyn keston piteneminen sallitaan maksutta. Risteilyn katsotaan päättyneen silloin, kun kaikki matkustajat ovat poistuneet aluksesta, jollei toisin sovita.

Aluksilla tapahtuvat tarjoilut tilataan ja määritellään aina etukäteen, kuitenkin viimeistään 6 vuorokautta ennen risteilyä. Ruokatarjoilut ja ennakkoon tilattu kahvi- / teetarjoilu laskutetaan sen henkilömäärän mukaisesti, jonka asiakas on ilmoittanut 6 vuorokautta ennen risteilyä. Juomat laskutetaan todellisen kulutuksen mukaisesti (mahdollisia alkumaljoja lukuunottamatta).

Varustamo lähettää asiakkaalle laskun risteilyn jälkeen. Mikäli asiakas sopii siitä etukäteen  varustamo  kanssa, voidaan risteily tarjoiluineen ja mahdollisine opastuspalveluineen tms. maksaa kokonaisuudessaan tai osittain myös kyseisellä aluksella joko käteisellä tai  suomalaisella pankkikortilla.

3. Peruutukset

Tilausristeilyiden osalta peruutus on tehtävä kirjallisesti Päijännematkat Koskinen Oy:lle sähköpostitse, faksilla tai postitse seuraavasti. Peruutuspäivämäärä on se päivämäärä, jolloin Päijännematkat Koskinen Oy on vastaanottanut kirjallisen ilmoituksen peruutuksesta.

Jos peruutus tehdään yli 30 vuorokautta ennen varattua risteilypäivää, Päijännematkat Koskinen Oy perii 50 euroa käsittelymaksua.
Jos peruutus tehdään 30 - 15 vuorokautta ennen varattua risteilypäivää, laskutetaan peruutusturvamaksuna 25 % risteilyvarauksen alusvuokran osuudesta.
Jos peruutus tehdään 14 - 7 vuorokautta ennen varattua risteilypäivää, laskutetaan peruutusturvamaksuna 50 % risteilyvarauksen alusvuokran osuudesta.
Jos peruutus tehdään 6 - 0 vuorokautta ennen varattua risteilypäivää, laskutetaan peruutusturvamaksuna 100 % risteilyvarauksen alusvuokran osuudesta sekä 100% tilatusta ravintolatarjoilusta (alkoholijuomia lukuunottamatta).
Mikäli asiakas peruu  varustamon kautta Päijännematkat Koskinen Oy:n yhteistyökumppaneilta (esimerkiksi opastuspalvelut) tilaamiaan palveluita, noudatetaan kyseisten yhteistyökumppaneiden sopimusehtoja.

4. Kuljetusehdot

MATKUSTAJIIN JA MATKATAVAROIHIN SOVELLETTAVAT KULJETUSEHDOT

Päijännematkat Koskinen Oy:n liikenteessä olevilla aluksilla sovelletaan seuraavia kuljetusehtoja:

Määritelmät

a) Rahdinottaja
Päijännematkat Koskinen Oy
Leilahdenkatu 4
42100 JÄMSÄ / FINLAND
b) Matkustaja
Henkilö, joka on tai tulee olemaan kuljetettavana aluksella, jossa sovelletaan näitä kuljetusehtoja
c) Matkatavara
Esineet, joita kuljetetaan henkilökohtaisesti matkustajan mukana, ovat matkatavaroita.

Kuljetussopimus on rahdinottajan, Päijännematkat Koskinen Oy:n ja tilausvahvistuksessa nimetyn tai matkalipun omaavan matkustajan välillä. Näitä kuljetusehtoja sovelletaan ensisijaisina niissä tapauksissa joissa kuljetukseen sovelletaan myös yleisiä valmismatkaehtoja.

Matkustajan velvollisuuksista
Matkustaja on velvollinen matkan aikana noudattamaan aluksen turvallisuus- ja järjestysmääräyksiä. Aluksen päällikkö ja muu miehistö valvovat yllämainittujen määräysten noudattamista.

Rahdinottaja varaa itselleen oikeuden kieltäytyä kuljettamasta matkustajaa, joka voi aiheuttaa rahdinottajalle kustannuksia tai joka voi vaarantaa muiden ihmisten terveyden tai muutoin rajoittaa muiden matkustajien oikeuksia. Aluksen edustaja voi kieltäytyä kuljettamasta tai poistaa aluksesta päihtyneitä tai häiritsevästi käyttäytyviä matkustajia, matkustajan kustannuksella ja ilman omaa vastuuta.
Liikuntavammaisen tai liikuntarajoitteisen henkilön kuljettamisesta ja laivaan noususta on neuvoteltava varustamon kanssa erikseen matkustaja-aluksien fyysisten rajoitteiden, rakenteiden sekä pelastautumisturvallisuuden vuoksi.

Jos matkan tilaaja ei lähde matkalle sovelletaan Päijännematkat Koskinen Oy:n peruutusehtoja.

Matkatavaroita koskevat rajoitukset
Rahdinottaja pidättää oikeuden rajoittaa mukana kuljetettavien matkatavaroiden määrää. Rahdinottajalla on oikeus kieltäytyä kuljettamasta matkatavaroita, käsimatkatavarat mukaan luettuna, jotka voivat aiheuttaa vaaraa alukselle tai kanssamatkustajille taikka jotka vaativat erityistä huolenpitoa tai jotka vievät erityisen paljon tilaa. Matkustajan velvollisuus on ilmoittaa rahdinottajalle, mikäli tämänkaltaista matkatavaraa on mukana. Rahdinottajalla on oikeus matkustajan kustannuksella ja ilman omaa vastuuta viedä maihin, tehdä vaarattomaksi tai hävittää tämänkaltainen tai tämän kaltaiseksi tuleva matkatavara.

Rahdinottajalla on aina oikeus turvallisuussyistä tarkastaa matkustajan matkatavarat ja käsimatkatavarat aluksella.

Matkustaja on velvollinen korvaamaan täysimääräisesti rahdinottajalle aluksen mahdollinen myöhästyminen tai muut lisäkulut, jotka ovat seuraamuksena matkustajan aiheuttamasta myöhästymisestä.
Rahdinottaja ei ole korvausvelvollinen rahoista, arvopapereista tai muista erityisen kallisarvoisista matkatavaroista, mikäli rahdinottaja ei ole ottanut niitä säilytykseensä.

Rahdinottajan vastuu

Rahdinottaja on vastuussa, mikäli hän tai hänen vastuullaan olevat henkilöt syyllistyvät virheeseen tai laiminlyöntiin, josta seuraa matkustajan tapaturma tai kuolema. Sama korvausvelvollisuus koskee myös matkustajan ja hänen matkatavaroilleen aiheutettua vahinkoa.

Matkustajan tulee näyttää toteen, että häneen kohdistunut tapaturma tai matkatavaroiden vahinko on tapahtunut kuljetuksen aikana ja että rahdinottaja on aiheuttanut vahingon virheellä tai laiminlyönnillä. Matkustajalla on myös näyttövelvollisuus vahingon laajuudesta.

5. Valitukset

Mahdolliset valitukset ja vahingon näyttövelvollisuus on aina tehtävä välittömästi aluksen henkilökunnalle / miehistön jäsenelle. Mikäli tämä ei ole mahdollista, asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa tapahtumahetkestä kirjallisesti osoitteeseen:

Päijännematkat Koskinen Oy
Leilahdenkatu 4
42100 JÄMSÄ

Varustamo varaa valitusten käsittelyyn kuukauden käsittelyajan.

6. Muuta huomioitavaa

Kaikki sopimusajat ovat paikallista aikaa. Ylivoimaisen esteen, Force Majeure, sattuessa, kuten sodan, sodanuhan, lakon, tulvan, luonnonkatastrofin, ydinräjähdyksen, sääolosuhteiden, tulipalon, terrorismin, veden korkeuden, teknisen vian tai muun olosuhteen vaikuttaessa, joista varustamo ei voi vastata, on Päijännematkat Koskinen Oy:llä oikeus tehdä muutoksia aikatauluun, madaltaa palvelutasoa, suorittaa kuljetus muulla aluksella tai peruuttaa risteily. Päijännematkat Koskinen Oy ei ole korvausvelvollinen mahdollisista kuluista tai haitoista, joita asiakkaalle saattaa ylivoimaisen esteen vuoksi mahdollisesti aiheutua.

7. Muutokset mahdollisia

Varustamo pidättää oikeuden muutoksiin poiketen siitä, mitä yhtiön esitteissä, internet-sivuilla, lehtimainoksissa, ilmoituksissa tai lähtöaikatauluissa on julkistettu. Muutokset aikatauluissa ovat kuitenkin harvinaisia.